Deelnemers Informatie

 

 

STICHTING WELVAREND ALPHEN AAN DEN RIJN
DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018


Onderstaande zaken brengen wij onder de aandacht bij onze deelnemers

VERLICHTE VERSIERING VAN UW VAARTUIG

IS BELANGRIJKER DAN EEN HOOP GELUID

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

In overleg met gemeentelijke veiligheidsverordeningen zal uw vaartuig bezocht worden door een veiligheidsfunctionaris.

Deze zal in goed overleg met de verantwoordelijke schipper de veiligheidsinspectie voor aanvang van de gondelvaart verrichten.

DEELNAME IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO VAN SCHIPPER

EN/OF DEELNEMER

Gelet zal worden op:

· Bevestiging van constructie op uw vaartuig

· Goed uitzicht voor schipper van duwend vaartuig

· Zorg op een ponton, voorzien van uitsluitend een uitbeeldende constructie,

 voor iemand met communicatie op voorzijde/punt

 op dit ponton mag uitsluitend bemanning zijn t.b.v. de constructie

 met een maximum van 12 personen,

DUS GEEN FEEST/DANCE PONTON

· Het is niet toegestaan feest vierende personen te vervoeren op een ponton.

· Voeren van een heklicht op duw eenheden is verplicht

· Het aantal aanwezige personen op uw vaartuig

· De elektrische installatie m.b.t. verlichting, snoeren en aggregaten

· De aanwezigheid van brandblusmateriaal

· De aanwezigheid van een EHBO middelen

· Brandbaarheid van de aangebrachte decoratie

· Deugdelijkheid van eventuele bak en braadinstallaties

· Het is verboden glaswerk aan boord te hebben zoals bierflessen e.d., gebruik van plastic glazen is een pre

· Het werpen van enigerlei reclame en/of andere voorwerpen vanaf de vaartuigen is ten strengste verboden
Overtreding hiervan leidt absoluut tot stilleggen van uw vaartuig

Voor informatie over bovengenoemde verwijst de organisatie u naar de
veiligheidscoördinator Rene d’Haen.Tel: 06-15334762

Hopende u als deelnemer voldoende te hebben geďnformeerd.

Hoogachtend,

Namens Stichting Welvarend Alphen aan den Rijn

 

 


 STICHTING WELVAREND ALPHEN AAN DEN RIJN
DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018

EXTRA INFORMATIE

Geachte deelnemers,Hierbij nodigt de organisatie van de Gondelvaart alle schippers en hun bemanning uit voor de schippersmeeting op maandagavond 18 september 2017 schippersmeeting om 20:00 uur bij Café de Heul aan de Oudshoornseweg.

 

 Op deze speciale bijeenkomst onder het genot van een drankje, zullen de schippers en hun bemanning uitgebreid worden ingelicht en bijgepraat over de gang van zaken en de laatste nieuwtjes rond de Gondelvaart.

De schippersmeeting staat vooral in het teken van de veiligheid op het water. Natuurlijk zijn ook alle organisatoren van de Gondelvaart van harte welkom.

Wij verzoeken dan ook vriendelijk aanwezig te zijn bij deze Schippersmeeting. Iedere aanwezige schipper of organisator ontvangt tijdens deze bijeenkomst zijn of haar deelnemersnummer.

Bent u dus niet aanwezig, dan ontvangt U dus geen deelnemersnummer van ons.

Zonder deelnemersnummer kunt U niet deelnemen aan de Gondelvaart op dinsdag 19 september. Meevaren zonder nummer leidt absoluut tot stilleggen van Uw vaartuig.


Nogmaals wijzen wij u erop dat wij varen van lage naar hoge boten. Wilt u bij het opstellen de nummering absoluut in de gaten houden. Iedere deelnemer ontvangt een dezer dagen een enveloppe met informatie en deelnemer nummer (3x) dit nummer te bevestigen aan bakboord en stuurboord zijde, alsmede aan de spiegel van u vaartuig. Pontons en sleepboten verzoeken wij een heklicht te voeren i.v.m. veiligheid.

Bent u lager dan u voorganger, ga dan in goed overleg met de schipper of iemand van de organisatie een plekje naar voren. Reden hiervan is dat de bruggen zo kort mogelijk openstaan i.v.m. hulpdiensten zoals brandweer, ziekenauto en politie. Wij zouden het als organisatie prettig vinden als de stoet echt om 19.35 uur geheel op nummer klaar ligt om te vertrekken. Graag willen wij iedereen verzoeken feestverlichting aan te brengen. Het gaat om een gezellig feestje waar drank en geluid de boventoon niet hoeven te zijn. Bovendien zijn er dit jaar 14 prijzen in de wacht te slepen. Raadpleeg hiervoor onze website.

Laten wij er met z’n allen, hopend op mooi vaarweer een spetterend spektakel van maken. In ieder geval namens de organisatie willen wij u voor u inzet en deelname hartelijk te bedanken en zien U graag op maandag 18 september op de Schippersmeeting

De organisatie
 

Geachte deelnemer,

Allereerst hartelijk dank voor uw inschrijving en uw deelname aan de Gondelvaart te Alphen aan den Rijn. Mede dankzij u kunnen wij er met elkaar een mooie avond van maken.

Na overleg met Rijkswaterstaat, politie, brandweer en de gemeente over het gebruik en de manier van varen willen wij u het een en ander mededelen.

Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 19.00 uur te verzamelen ter hoogte van de Rijnhavenbrug en daar op te stellen op het door ons aangeleverde deelnemers nummer.

U ontvangt drie keer een deelnemersnummer dat u moet bevestigen aan bakboordzijde, stuurboordzijde en de spiegel (achterkant) van uw vaartuig.

Gelet op hoogte van uw vaartuig, verzoeken wij u vriendelijk de nummering in de gaten te houden en van laag naar hoog achter elkaar te blijven varen. Reden hiervan is om de bruggen zo kort mogelijk open te laten staan. Houdt zoveel mogelijk stuurboord zijde aan tijdens het varen.

Wij als organisatie vragen u om zelf zorg te dragen voor aanwezigheid van brandblus-materiaal aan boord van u vaartuig. Tevens verzoeken wij u verstandig om te gaan met het gebruik van alcoholische dranken aan boord van uw vaartuig. De schipper is te allen tijde verantwoordelijk voor de gang van zaken aan boord van zijn vaartuig. Politie zal hier op toezien. Het naleven en de verantwoordelijkheid t.a.v. het gebruik van alcoholische dranken ligt geheel bij u zelf.

 

Bij het afmeren na de gondelvaart dient iedereen ter hoogte van café De Heul en Albert Schweitzer brug stationair te varen en stuurboord wal te houden. Ook voor terugvarende deelnemers geld op dit stuk stationair varen. U dient op de volledige terugreis op de Rijn zoveel mogelijk stuurboordwal te houden.

Coördinatie is in handen van twee snelle boten van de organisatie herkenbaar aan opschrift organisatie en twee snelle boten van het Korps Mariniers, herkenbaar aan gekleurde hesjes. Tevens zal er een patrouillevaartuig van de politie te water aanwezig zijn, alsmede een boot van de brandweer met een duik team. U dient te allen tijde de aanwijzingen van deze coördinatie boten op te volgen.

Bekendmaking uitslag prijswinnaars is op de internetsite vanaf donderdag 21 september.

Natuurlijk kunt u alles nog eens na lezen op onze site:

WWW.GONDELVAARTALPHENAANDENRIJN.NL

Wij wensen u namens de organisatie een heel fijne, maar vooral veilige gondelvaart toe.

Laten wij er met elkaar en voor het massaal opkomend publiek iets moois van maken.

Namens het organisatie comité.